Ampliació Hospital Universitari Rei Juan Carlos I

Arquitectura hospitalària

  • Hospitals

EXPERIÈNCIA PACIENT, EFICIÈNCIA I BAIX IMPACTE AMBIENTAL.

A ENERO hem desenvolupat el disseny de l’edifici que respondrà al programa d’ampliació de l’actual Hospital Rei Joan Carles I de Móstoles, hospital públic gestionat pel grup Quirónsalud, sota les clares premisses d’innovació, sostenibilitat i benestar que caracteritzen tots els projectes abordats per ENERO. Aquest nou edifici comptarà amb una superfície de 9.746 m2 de nova edificació i 4.878 m2 d’urbanització i albergarà 155 consultes externes, una zona destinada a radiodiagnòstic, els laboratoris i l’àrea d’extraccions i donacions de sang, amb la intenció de complementar els serveis assistencials de l’edifici principal de l’hospital existent, amb el qual es relaciona a través del llenguatge arquitectònic de la solució de les seves façanes. Una ampliació que prioritza la humanització dels espais, a favor d’una experiència positiva dels pacients i els seus familiars, l’ús eficient de l’espai i la sostenibilitat de l’edifici.

 

Vam voler fer l’acomodament formal del nou volum al cos ja existent, ja que ens permetia identificar clarament els dos edificis, dotant-los d’una aparença global homogènia. El conjunt s’articula al voltant d’un volum compacte que allotja la totalitat del programa previst, amb dos patis interiors rectangulars que brinden qualitat espacial i lumínica a les consultes adjacents i petits patis de llum natural ubicats estratègicament a les zones d’espera. L’extrem de la parcel·la, de forma triangular es destina a l’aparcament addicional en superfície.

 

Amb aquestes premisses, s’ha projectat una geometria senzilla i eficient, resultant d’un volum format per tres cossos paral·lels i un espai corb que els uneix. Aquest espai frontal d’accés i l’estructura corba aporten una sèrie d’avantatges que ajuden a resoldre la intervenció. D’una banda permet una lectura clara de la posició d’entrada, mitjançant l’aprofitament de l’espai unitari i la centralitat de l’accés. En segon lloc la discriminació del programa en cadascuna de les parts derivades, la qual cosa col·labora a la ràpida ubicació dels usuaris.

 

I finalment, l’aprofitament de la geometria que s’obre cap a la zona verda, amb patis de llum i ventilació entre els cossos. En planta baixa del volum se situaran l’àrea d’extraccions, consultes d’especialitats i la zona de diagnòstic per imatge. La primera i la segona planta estaran destinades íntegrament a les consultes externes i els seus serveis de suport.

 

S’ha tingut especial cura en el disseny de les circulacions, tenint en compte els diferents circuits dels diferents processos assistencials que es produeixen en el centre, amb la finalitat d’optimitzar el flux de pacients i familiars, i de millorar l’experiència del pacient des del primer moment. L’espai corb situat a l’est, i en el qual se situa l’accés principal, funciona com a espai de circulació i accés a cadascun dels tres cossos en els quals se situen els diferents usos indicats. En el costat oest de l’edifici es connecten els tres cossos amb una circulació secundària que permet tant l’evacuació en cas d’incendi com la connexió interna entre ells.

 

El projecte està compost d’un alt percentatge d’elements constructius industrialitzats per a la seva fase de construcció, per a aconseguir la màxima eficiència en el temps de construcció. A més el disseny persegueix aconseguir una alta eficiència energètica mitjançant la inclusió de panells solars i fotovoltaics, i també de la utilització de sistemes actius i passius d’aïllament, il·luminació i control solar que impacten en el millor rendiment de les instal·lacions i en el consum energètic global en la seva fase de funcionament.

DATA: Projecte en curs
LOCALITZACIÓ: Móstoles