Política de qualitat i medi ambient

ENERO Arquitectura està compromesa amb la qualitat i el desenvolupament sostenible dels projectes i obres que realitzem per a garantir la màxima satisfacció dels nostres clients i respecte pel medi ambient i la sostenibilitat.

 

ENERO Arquitectura disposa d’un Sistema de Gestió de Qualitat i Ambiental, basat en les normes UNE-EN-ISO 9001:2015 i UNE-EN-ISO 14001:2015. La Direcció de ENERO Arquitectura es compromet a complir i comunicar els següents valors i compromisos:

 

  1. Millorar contínuament l’eficàcia dels processos a través del Sistema de Gestió de Qualitat de l’organització i el seu control.
  2. Enfocament de la Direcció orientat a la millora contínua, actualitzant els nostres processos interns i codis de bones pràctiques, incrementant la qualitat dels nostres projectes i l’expectativa dels nostres clients.
  3. Complir amb els requisits del client, els legals i reglamentaris d’obligat compliment i els establerts internament.
  4. Impulsar una cultura en l’organització que permeti anticipar-se a les necessitats dels nostres clients, amb l’objectiu de superar les seves expectatives.
  5. Fomentar la participació dels treballadors i el seu desenvolupament personal i professional.
  6. Desenvolupar les nostres activitats amb respecte al medi ambient i protecció de la biodiversitat, mitjançant l’ús sostenible de recursos per a contribuir a la protecció ambiental, desenvolupament sostenible i prevenció de la contaminació.

 

La qualitat i gestió ambiental és un compromís i responsabilitat de tot el personal de ENERO Arquitectura i participen de manera activa en el manteniment i millora contínua del nostre Sistema de Gestió de Qualitat i Ambiental.

 

La Direcció es compromet a disposar dels recursos humans i materials necessaris per a complir amb els requisits de les activitats que es desenvolupen, els objectius i millorar contínuament l’eficàcia del nostre Sistema de Gestió de Qualitat i Ambiental. Aquesta política de la qualitat i ambiental és revisada anualment per a la seva adequació al context de l’organització i direcció estratègica. Es comunica i està disponible per a les parts interessades pertinents.

 

La Direcció de ENERO Arquitectura, a un d’octubre de 2019.