Política de Cookies i Privacitat

AVÍS LEGAL

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), el propietari de la web, li informa del següent :

 • Denominació social: Enero Arquitectura S.L.P.
 • NIF: B87140596
 • Domicili: Avd de Daroca, 38, Local, 28017 – Madrid (Madrid)

Amb els límits establerts a la llei, Enero Arquitectura S.L.P. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.

Els continguts i informació no vinculen a Enero Arquitectura S.L.P. ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de Enero Arquitectura S.L.P. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Enero Arquitectura S.L.P. no pot controlar. Per tant, Enero Arquitectura S.L.P. no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Enero Arquitectura S.L.P. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Enero Arquitectura S.L.P ..

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Enero Arquitectura S.L.P. ofereix a través de la pàgina web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades li informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Enero Arquitectura SLP per tal de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores de la pàgina web.

L’informem també que té la possibilitat en tot moment d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a: estudio@eneroarquitectura.com oa l’adreça : Avd de Daroca, 38, Local, 28017 – Madrid (Madrid).

PRIVACITAT

Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD

Enero Arquitectura SLP, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: https://www.eneroarquitectura.com, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de Enero Arquitectura SLP

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Enero Arquitectura S.L.P.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Enero Arquitectura S.L.P. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos, i derogant l’antiga LOPD, la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de Protecció de dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar el propi usuari a través d’email a: estudio@eneroarquitectura.com oa l’adreça: Av de Daroca, 38, Local, C.P. 28017 – Madrid (Madrid).

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Enero Arquitectura S.L.P.

Finalitat de l’tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

Al Enero Arquitectura S.L.P., tractarem les teves dades personals recaptades a través del Lloc Web: https://www.eneroarquitectura.com, amb les següents finalitats:

 1. Donar compliment de les obligacions, comercials, laborals, corporatives i comptables de l’empresa.
 2. Prestar els seus serveis d’acord amb les necessitats particulars dels clients, per tal de complir els contractes subscrits per la mateixa.
 3. Enviament d’informació comercial i butlletins sobre nous serveis oferts a la web i de el sector.
 4. Enviar informació promocional via electrònica.
 5. Facilitar la informació sol·licitada per l’usuari a través del formulari de contacte.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça abans esmentada.

Els camps d’aquests registres són d’ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanis la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

 1. La sol·licitud d’informació i / o la contractació dels serveis de Enero Arquitectura S.L.P., els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
 2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que et vam informar posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a l’efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o el facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant de el tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Enero Arquitectura S.L.P., llevat obligació legal.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, Enero Arquitectura S.L.P. no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari de l’RGPD.

Drets propietat intel·lectual https://www.eneroarquitectura.com

Enero Arquitectura S.L.P. és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i tots els altres drets guarden relació amb els continguts de la pàgina web https://www.eneroarquitectura.com i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, de la pàgina web https://www.eneroarquitectura.com sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del programari

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per Enero Arquitectura S.L.P., tot i ser gratuïts i / o de disposició pública.

Enero Arquitectura S.L.P. disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació de servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment de l’servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos.

Per a tota actuació que excedeixi el compliment de l’contracte, l’usuari necessita autorització per escrit per part de Enero Arquitectura SLP, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Enero Arquitectura SLP, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Enero Arquitectura S.L.P. i, en particular de:

 1. La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
 2. La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Enero Arquitectura S.L.P., resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
 3. Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
 4. La recollida i / o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.
 5. La utilització de servidor de correu de l’domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament de l’servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com a principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà a Enero Arquitectura S.L.P. per les despeses que Eneroés la imputació de Enero Arquitectura S.L.P. en alguna causa que fos responsabilitat a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

Enero Arquitectura S.L.P. realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrats pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimits i / o modificats durant el període de temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Enero Arquitectura S.L.P., quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

La reposició de dades esborrats només està inclosa en el preu de l’servei quan la pèrdua de l’contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Enero Arquitectura S.L.P ..

comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. Enero Arquitectura S.L.P. no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, Enero Arquitectura S.L.P. si està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de Enero Arquitectura S.L.P. que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció a l’Client.