Sovint quan pensem en arquitectura brasilera, ens venen al capdavant noms com Óscar Niemeyer, Lucio Costa, Paulo Mendes dona Rocha o Lina Bo Bardi. No obstant això, no va ser cap d’aquests arquitectes el que va aconseguir dotar a l’arquitectura hospitalària d’aquest país d’identitat i un estil propi. Aquesta tasca va ser obra de Joao Filgueiras Lima, sobrenomenat ‘Lelé’, que va projectar i va construir sis dels hospitals de la Xarxa Sarah Kubitschek al Brasil. Entre ells el primer i principal hospital de la xarxa, l’hospital Sarah Kubitschek de Brasília.

EXEMPLE D’ARQUITECTURA BRUTALISTA BRASILERA

Es tracta d’un edifici brutalista, un estil arquitectònic que es defineix per l’èmfasi en la tècnica constructiva, l’adoració del formigó vist i la posada en valor de l’estructura com a element formal. Al Brasil aquest estil, recognoscible internacionalment, es va introduir a través de l’anomenada Escola Paulista entre els anys 50 i 70, amb Joao Batista Vilanova Artigas com el seu màxim exponent. L’Hospital Sarah Kubitschek adopta els principals elements d’aquest estil i els introdueix de manera subtil en una tipologia tan particular com l’arquitectura hospitalària. S’aconsegueix una continuïtat espacial fruit de l’adopció de rampes i il·luminació natural, introduint grans obertures i plans horitzontals de formigó vist. Un veritable símbol de la industrialització en l’arquitectura.

Fotografia de Leonardo Finotti

 

UN COMPLEX HOSPITALARI PENSAT DES DE L’ATENCIÓ AL PACIENT

Inaugurat en 1960 sota el nom de Centre de Rehabilitació “Sarah Kubitschek”, el complex original es va idear per a dotar a la nova capital d’un centre modern i funcional destinat al tractament de la rehabilitació i les malalties de l’aparell locomotriu. Posteriorment va anar ampliant-se i dotant de servei no sols a Brasília sinó a les regions del nord, nord-est i centre-oest del Brasil. Va ser llavors quan al 1975 va se necessari ampliar les instal·lacions i construir una nova planta física, encàrrec que va recaure sobre Joao Filgueiras Lima i que es va materialitzar en l’actual edifici d’estil brutalista finalitzat en 1980.

 

 

Influenciat per l’arquitectura de l’arquitecte austríac Richard Neutra, Joao Filgueiras Lima va incloure en els seus primers projectes la preocupació per la relació entre arquitectura i paisatge, així com l’interès per la racionalització i la industrialització a la construcció. Aquesta manera d’entendre l’arquitectura unida al concepte d’ “atenció progressiva” són els que permeten estructurar l’hospital.

L’estructura funcional s’organitza segons les casuístiques possibles en un pacient de rehabilitació. Des d’intervencions quirúrgiques majors fins a rehabilitació gradual Aquest concepte de “atenció progressiva” preveu principalment dos aspectes:

  • L’existència d’instal·lacions per a prestar diferents nivells d’atenció. Una primera en la qual estan summament concentrats els recursos humans i materials; una altra intermèdia amb sales de cura i hospitalització; i finalment instal·lacions previstes amb serveis per a pacients d’hospital de dia i ambulatoris.
  • La mobilitat total del pacient d’un nivell a un altre, segons la variació de les seves necessitats terapèutiques.

 

 

 

Amb aquest enfocament el que s’aconsegueix és racionalitzar els costos en totes les fases de les operacions. Les despeses de la construcció disminueixen perquè les instal·lacions més costoses estan situades dins d’una àrea limitada. A més d’això, s’eviten les dupliccitats als serveis que sovint s’observen als hospitals de manera habitual. Una altra de les importants consideracions que es van tenir en compte a l’hora de construir l’hospital va ser crear un ambient que estimulés la reintegració del pacient en la societat. El disseny arquitectònic s’aparta del confinament dels hospitals clàssics i inclou extenses zones verdes dins del complex, amb àrees adequades per a activitats socials i culturals que estimulin la interacció dels pacients.

 

Fotografia de Leonardo Finotti

UNA XARXA D’HOSPITALS DEDICATS A LA REHABILITACIÓ

Avui dia la Xarxa d’Hospitals Sarah Kubitschek, o Rede Sarah com és coneguda al Brasil, segueix en funcionament i compta amb nou centres distribuïts per tota la geografia brasilera. S’ha convertit en un dels sistemes hospitalaris de referència a Llatinoamèrica quant a medicina especialitzada en la rehabilitació dels pacients i el tractament de malalties locomotrius.
L’obra de Joao Filgueiras Lima, Lelé, contribueix a la transformació cap a nous paradigmes en edificis hospitalaris. La seva arquitectura contribueix al procés de curació, donant prioritat al confort visual, ambiental i el benestar de tots els usuaris en el seu entorn.