Consultoria per al pla director de l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz

Consultoria

  • Hospitals

Coneix els detalls sobre la Consultoria que ENERO Arquitectura va realitzar al pla de remodelació de l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz..

Un exemple de solució a diverses problemàtiques

Dos aspectes primordials van ser els que ENERO va haver de solucionar en la consultoria del pla de remodelació integral de l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz. Per una banda, el d’adequar les seves instal·lacions a l’augment de la demanda per part de la població. Per un altre i al mateix temps, havia d’elevar el servei assistencial a la qualitat que els pacients necessiten, actualitzant i transformant-se a les actuals exigències de salut. Sens dubte un doble repte que a priori suposava una difícil resolució. No obstant això, va ser perfectament resolt.

Malgrat les contínues reformes que s’havien dut a terme a l’hospital des de la seva edificació en 1955, resultava evident que el centre estava desfasat enfront de les exigències de la població i de la medicina moderna. Suportant una infraestructura obsoleta, problemes en la instal·lació elèctrica, entre altres. Tots impediments per a aconseguir l’excel·lència pròpia d’un centre hospitalari de referència a la ciutat de Madrid i a escala mundial. Ara bé, la realització d’aquestes millores havien de realitzar-se al mateix temps que el centre continués prestant els seus serveis normals a la població.

A més, l’edifici es troba protegit, trobant-se catalogat en el Pla Especial de Ciutat Universitària. Per tant, va caldre obtenir l’informe favorable de la Comissió per a la Protecció del Patrimoni Històric, Artístic i Natural de la ciutat de Madrid.

Factors rellevants per a la realització de la consultoria

Els serveis de consultoria d’ENERO Arquitectura es van centrar no sols en la resolució d’aquests problemes. Si no també en l’anàlisi minuciós del futur del centre hospitalari. Amb la finalitat de crear un hospital més humà, modern, sostenible i capaç d’adequar-se a les exigències del futur. Tot això a través d’un pla director de reforma que va fixar les noves necessitats assistencials i de superfície del centre.

En primer lloc, es va tenir en compte el creixement demogràfic de l’entorn de l’hospital i la transformació del segment poblacional assignat a aquest. Per a això era indispensable l’augment de la superfície edificable de l’hospital en 12.000 m², el qual es va aprovar per mitjà d’un Pla Especial per a la Transferència d’Edificabilitat. Així mateix, es va considerar l’increment del nombre de llits —que era de tan sols 575—. Tot això mentre es millorava la seguretat i l’accessibilitat al centre. Per a això, es va seguir en tot moment els nous estàndards de qualitat fixats per la Comunitat de Madrid. Aquestes ampliacions haurien de respectar en tot moment el normal funcionament de l’hospital. Tenint sempre present l’experiència de pacients i familiars, per la qual cosa la solució passava per la construcció d’un nou volum flexible i innovador, capaç d’adaptar-se als futurs canvis assistencials i tecnològics.

Per a això es va traçar una estratègia a completar en dues etapes, en les quals la innovació i la tecnologia serien la clau per a la seva consecució. Cada etapa es duria a terme sobre un 50% de la superfície de l’hospital per a l’adequada funcionalitat del centre, facilitant en tot moment les tasques del personal sanitari i mantenint una òptima experiència per al pacient.

Primera etapa

L’objectiu principal de la primera etapa —duta a terme per ENERO Arquitectura entre els anys 2009 i 2014— seria el d’augmentar la dotació fixa del centre mitjançant l’augment d’un 30% dels llits disponibles. D’aquesta manera, s’aconseguiria assolir el significatiu nombre de 750.

Segunda etapa

En la segona etapa —que ENERO Arquitectura està executant des de l’any 2014— es realitzaria l’ambiciosa ampliació de la superfície del centre en un 20%. D’aquesta manera, es permetria augmentar a 1.000 els llits disponibles a l’hospital. A més, s’estan implementant millores en els sistemes de climatització, millorant l’envolupant dels edificis. Gràcies a un sistema de control solar s’obté un guany en l’eficiència de les càrregues tèrmiques, del sistema elèctric i d’il·luminació, per a l’obtenció d’un centre hospitalari més sostenible, eficaç i segur.

Beneficis de la consultoria realitzada a l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz

Gràcies al servei de consultoria realitzat per ENERO Arquitectura, l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz no sols ha continuat funcionant amb total normalitat al mateix temps que s’efectuen les obres. Si no que l’activitat del centre ha augmentat en un 63% i s’ha millorat l’accés i trànsits en els edificis. A més, els costos de reforma respecte al barem d’intervencions anteriors s’han reduït en un 25%, mentre que la satisfacció dels usuaris ha augmentat per sobre del 95%.