Palau del Marquès de Santa Creu

Altres projectes

  • Patrimoni Històric
  • Rehabilitació
  • Residencial

La comoditat d’un habitatge del segle xxi en un palau del segle xvii.

En el context del nostre treball de rehabilitació patrimonial, al 2012 ENERO va rebre l’encàrrec de dur a terme la restauració de la finca corresponent al Palau del Marquès de Santa Cruz, considerada una peça integrant del Conjunt Històric de la Vila de Castropol, treball orientat a la recuperació dels materials i volums amb els quals va ser concebut originalment, adaptant els seus estàndards de comoditat al context actual.

 

En el segle XVIII un incendi va destruir part substancial del Palau del Marquès de Santa Cruz, l’edificació original de la qual es remunta probablement dos segles enrere en el temps. D’aquesta trista circumstància va derivar una de les seves primeres reconstruccions, com testifiquen nombroses inscripcions en llindes, brancals i cadenes. Les intervencions escomeses en el segle XX van acabar d’eliminar el caràcter i llenguatge originals d’aquesta singular construcció, la qual cosa va motivar un estudi previ de gran complexitat per a recuperar l’essència de la construcció original.

 

L’objectiu del projecte va ser condicionar tots els espais de l’edifici, preservant en tot cas els usos originals de totes les seves estances, amb l’excepció, naturalment, d’aquells que havien quedat obsoletes, com a magatzems i quadres-. Per a consolidar el ferm compromís adquirit amb la memòria del palau recorrem a l’ús de tècniques tradicionals de construcció, mitjançant la intervenció d’artesans, picapedrers, fusters d’armar o mestres calers portats de diferents demarcacions, sense rebutjar l’ús de la tecnologia necessària per a l’actual concepte de comoditat, que es va incorporar de forma absolutament respectuosa amb els materials i espais.

 

L’ús de materials i sistemes constructius de l’època, va possibilitar la substitució de tècniques inapropiades recents per altres fidels a la seva concepció original, com la fusta o la pedra – el material entorn del qual va girar l’edificació original–.

 

La finca de 13.750 m2 on s’hagi situat el palau de més de 1.500 m2, va ser modificada i adaptada a la nova realitat i ús del palau, donant-li un gir de 180° i dirigint les seves noves vistes cap a la ria. A més, el jardí va ser completat amb una espectacular piscina amb vista al *Eo.

 

El resultat final del projecte ha suposat la recuperació d’un edifici que resumeix l’enfocament i identitat de l’arquitectura civil asturiana, sense renunciar als requisits que ha de reunir en l’actualitat un habitatge confortable. Precisament és aquesta combinació la que brinda un caràcter singular al Palau del Marquès de Santa Cruz, que avui compagina un sincer homenatge a la tradició constructiva local, mitjançant l’ús de materials d’època acuradament seleccionats i una sèrie d’elements que situen aquest projecte a l’avantguarda del confort.

DATA: 2018
LOCALITZACIÓ: Castropol, Asturias