Habitatge a Torrelodones

Altres projectes

  • Residencial
  • Singular

Un habitatge integrat a la naturalesa.

L’habitatge construït per ENERO a la urbanització La Berzosilla, en Torrelodones (Madrid), suposa la translació a edifici residencial dels valors del nostre estudi. Vam realitzar un habitatge en el qual el disseny, el benestar i la sostenibilitat, fossin possibles gràcies a l’experiència i la tecnologia aplicades pel nostre equip multidisciplinari i col·laboratiu.

 

La característica principal del solar de l’habitatge és la seva proximitat al Parc Regional de la Conca Alta del Manzanares, per això, va caldre realitzar un procés i estudi previ amb la intenció de realitzar la integració estètica i paisatgística de l’habitatge en l’entorn, posant en alça el caràcter natural de la parcel·la. Per a aquest projecte va ser analitzat l’entorn de la parcel·la, tenint en compte la topografia, afloraments rocosos, clinometria, assolellament, climatologia, vent, vistes, vegetació, etc, per a poder establir l’estratègia d’implantació del projecte en aquest context concret i conegut. La solució arquitectònica a aquestes circumstàncies va ser el disseny d’un edifici orgànic, perfectament integrat en el paisatge mínimament intervingut.

 

Sent l’habitatge de planta única, es va considerar la seva ordenació en un volum allargat, d’orientació Nord-Sud, per a maximitzar l’assolellament a l’hivern i la ventilació a l’estiu. La façana Nord es relaciona de manera directa amb el jardí i l’horitzó, facilitant l’aprofitament de les seves vistes, mentre la façana Sud permet l’accés de la il·luminació natural i l’escalfament solar, amb vista al paisatge rocós interior. L’eix Aquest-Oest relaciona l’habitatge amb l’aparcament, havent estat situats els espais més públics en l’extrem Oest i els privats en l’Est, mentre l’eix transversal uneix l’accés per als vianants amb la piscina. La distribució interna segueix una geometria ortogonal, i les estades s’agrupen dislocant la regularitat de la planta en els quatre punts d’accés. L’habitatge s’alinea amb la base del triangle òptim i planteja la piscina en perpendicular cap al vèrtex Nord.

 

En superposar les diferents àrees idònies per a la ubicació de l’habitatge atesos els diferents aspectes analitzats s’obté una envolupant de forma triangular. D’altra banda, el desnivell puntual entre el carrer i la parcel·la s’aprofita per a plantejar l’aparcament en una plataforma que amaga sota una edificació auxiliar semienterrada i separada.

 

L’element característic de l’habitatge és la coberta de dos vessants de tall orgànic, que contrasta amb l’ortogonalitat de la planta. La teulada s’estén amb ràfecs irregulars per a resguardar els accessos i permetre mitjançant el seu traçat el control de l’assolellament, protegint les façanes del sol estival però afavorint el sol hivernal. Els faldons de pendent constant generen ràfecs inclinats amb la seva retallada diagonal i les aigües es recullen en un canaló corregut que remata tot el perímetre. La coberta s’allarga a l’Oest del saló-menjador permetent l’aprofitament d’un gran porxo que amplia la zona pública a l’exterior.

 

La dualitat entre murs i coberta desenvolupa la filosofia estètica de l’edificació, l’estereotómic en balanç amb el tectònic, el pesat en equilibri consistent amb el lleuger, l’artificial en harmonia amb el natural. Els murs, entesos com l’extensió vertical dels afloraments rocosos de l’entorn, estan resolts amb grans costaners de granit, mentre la teulada d’acabat industrial, es posa com a element lleuger damunt. L’interstici entre tots dos sistemes constitueix un conjunt de buits, per a una casa de cristall integrada en el seu paisatge.

DATA: 2017
LOCALITZACIÓ: Madrid