L’avanç de la recerca i la tecnologia ha permès desenvolupar, especialment en l’últim segle, teràpies i tractaments innovadors que han propiciat una evolució mai abans vista en l’àmbit de la medicina. Una de les especialitats que s’està convertint en imprescindible, tant per al diagnòstic com per al tractament de diferents malalties, és la Medicina Nuclear, una disciplina que utilitza petites quantitats de materials radioactius anomenats radioones que generalment s’injecten en el torrent sanguini, s’inhalen o s’empassen. La medicina nuclear proporciona informació única que generalment no es pot obtenir utilitzant altres procediments de presa d’imatges, i ofereix la possibilitat d’identificar i tractar malalties, a vegades, de forma menys invasiva que amb altres procediments. Al gener Arquitectura estem especialment involucrats amb aquesta especialitat, havent realitzat dos importants projectes en aquest àmbit: el Primer Centre de Protonterápia d’Espanya, del qual parlàvem en aquest post, i l’àrea de medicina nuclear de l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, integrat dins del marc del pla director de remodelació integral del centre desenvolupat pel nostre estudi i en marxa des de 2009.

 

Arquitectura per a medicina nuclear

Àrea de medina nuclear de l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz

En el cas del nou àrea de medicina nuclear de l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, un dels majors reptes als quals vam haver de fer front va ser l’adaptació i reforç de l’estructura d’un edifici dels anys 50 a les necessitats d’una zona que, per la seva funcionalitat, havia d’estar completament aïllada amb revestiment de plom i, a més, integrar 3 equips electromèdics d’última tecnologia que requerien d’un sistema d’instal·lació mil·limètric i altament complex. Aquesta zona compta en total amb 560m2 en els quals s’inclouen tant els espais propis de la unitat com els espais de circulació de pacients. El projecte es compon de dues zones globals:

  • La zona “freda”: Formada per les àrees d’espera generals, admissió de pacients, sales de treball i de preparació d’informes per als facultatius, i un despatx/consulta per al cap de servei.
  • La zona “calenta”: Que comprèn els espais de diagnòstic (sala *PET-TC, *SPECT-TC i sales de control); les zones d’espera de pacients abans de les proves, compostes per 5 boxs i 4 cabines de vestuari; una sala d’espera amb lavabos i la sala de preparació de dosi denominada “*Gammateca”, amb espai propi de preparació de pacients.

Quins aspectes es van considerar per a dissenyar l’arquitectura per a medicina nuclear?

La integració d’aquests equips va requerir una precisió mil·limètrica en l’obra per a encaixar en una altura molt reduïda d’origen a les noves peces. A més, les estructures de reforç per a la reforma havien de suportar la plomada necessària per a l’aïllament dels equips. L’espai d’esterilització situat en el pis inferior va haver de ser reforçat superiorment per a assegurar el repartiment de la nova càrrega en l’estructura.

Fotografía de Jorge Allende

ENERO a l’avantguarda de l’arquitectura per a medicina nuclear

Propiciar la humanització dels diferents espais hospitalaris és una labor que ENERO Arquitectura ha estat desenvolupant al llarg dels anys. Adequar aquesta vital característica a l’arquitectura pròpia de cada espai, ha estat tot un desafiament. Dissenyar un espai on l’arquitectura per a medicina nuclear conjugués amb la projecció d’entorns amables que contribuïssin a mantenir el benestar dels pacients, ha estat un repte que ENERO ha aconseguit complir satisfactòriament.

 

Una premissa que és present per al desenvolupament de tots els espais que integren els centres sanitaris desenvolupats per l’estudi en els quals l’usuari és l’epicentre del nostre treball.

 

Pots conèixer més sobre la preservació del patrimoni arquitectònic de l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz en la següent nota.

 

Fotografía de Jorge Allende