Centre sanitari Alcalá de Henares

Arquitectura hospitalària

  • Hospitals

Flexibilitat i eficiència per a un hospital del segle XXI.

Abordem el projecte d’un nou centre sanitari de caràcter ambulatori a la ciutat d’Alcalá de Henares (Madrid), amb l’objectiu de crear un edifici viu i innovador, que tingui la possibilitat de créixer en funció de les exigències assistencials de la zona. El nou Centre Sanitari d’Alcalá de Henares se situa en una parcel·la de 17.600 m², sobre la qual s’edificaran en una primera fase 2.047 m², amb la possibilitat d’ampliar l’edifici fins als 11.500 m² segons les necessitats futures de la zona d’influència.

 

Dissenyem un edifici molt compacte i eficient, de tres plantes, amb una volumetria senzilla i atractiva que albergarà en l’actualitat 29 consultes, una àrea de radiodiagnòstic, espais de rehabilitació i d’anàlisis clínics. El desenvolupament constructiu te origen en un sistema altament eficient que incorpora elements industrialitzats per a la construcció de les façanes, les principals avantatges són la reducció dels temps d’execució d’obra i el control exhaustiu de qualitat en tot el procés d’edificació, impulsant la qualitat arquitectònica. Vam voler realitzar un acomodament formal que permetés identificar clarament aquest edifici amb el seu homòleg, també projectat per ENERO, en el pròxim municipi de Torrejón d’Ardoz (Madrid), dotant-lo d’una aparença semblant.

 

El conjunt s’articula entorn d’un gran volum que allotja el total del programa actual previst, i es posiciona a un extrem de la parcel·la. La nova edificació deixa a la seva esquena l’espai suficient per a futures ampliacions, però preveient l’espai necessari per a la resolució dels accessos i l’aparcament en la part frontal de l’edifici.

 

L’edifici d’acusada triangularitat s’enriqueix mitjançant el faig fallida perpendicular als costats testeres del volum principal. Aquest faig fallida aporta diversos avantatges en la intervenció de l’edifici. D’una banda permet una clara lectura de la posició d’entrada, gràcies a l’aprofitament del faig fallida i la centralitat dels accessos. També permet la discriminació del programa en cadascuna de les parts derivades, així com obrir l’edifici cap al parc pròxim generant de forma natural els accessos i circulacions rodades en el seu interstici.

 

L’edifici està projectat per a aconseguir un alt grau d’eficiència energètica amb elements actius i passius d’estalvi energètic, sinònim de sostenibilitat. L’última finalitat d’aquesta construcció és la de dotar a la zona d’un centre sanitari del segle XXI, on la humanització s’aconsegueix per mitjà del disseny integrador de la tecnologia i els espais per a aconseguir la millor qualitat assistencial i la ràpida recuperació dels pacients.

DATA: 2021
LOCALIZACIÓ: Alcalá de Henares