Hospital Quirónsalud Ciudad Real

Arquitectura hospitalària

  • Hospitals

L’adaptació a les exigències del segle XXI.

L’any 2012 assumim la reforma integral del centre sanitari preexistent a Ciudad Real, la coneguda Clínica Coreysa. La principal premissa a l’hora d’abordar aquest projecte va ser la de dotar a la ciutat d’un hospital del segle XXI, conjugant disseny i tecnologia, per a poder oferir la millor experiència de pacient possible durant el procés assistencial, i afavorint la sostenibilitat energètica de l’edifici.

 

La realització de la reforma integral va suposar la demolició de l’antic edifici, mantenint únicament la ubicació original dels nuclis d’escales i dels ascensors, per la qual cosa va ser necessari el desenvolupament d’un conscienciós estudi previ per a adaptar-nos a les necessitats del pressupost, optimitzar el flux de pacients i familiars, i millorar l’estalvi energètic de l’edifici. El centre sanitari té una superfície de 9.477 m², i alberga 4 quiròfans, 48 llits, hospital de dia i UCI. En la planta baixa es situen les noves consultes reformades, ocupant la zona nord el vestíbul, l’àrea d’admissió, l’àrea d’administració, així com la cafeteria, la sala d’actes, la biblioteca i una sala de culte. En la primera planta, en direcció sud, situem l’hospitalització, situant la zona de laboratoris al nord. En la planta semisoterrani, en la zona nord de l’edifici, es troben els serveis d’Urgències i Radiologia, mentre en la zona sud es situen els espais de servei de la clínica: magatzems, arxiu d’historials clínics, bugaderia, farmàcia, les cuines, el mortuori, etc. La segona planta allotja el bloc quirúrgic al nord, i orientades cap al sud trobem l’UVI, l’Àrea de Reanimació, l’Hospital de Dia i una petita àrea d’hospitalització de curta estada. Les plantes tercera i quarta, on es troba l’hospitalització actual, també van ser reformades.

 

L’edifici es troba en una parcel·la de grans dimensions, per la qual cosa es va dur a terme la intervenció en els espais exteriors de la parcel·la per a condicionar-los adequadament. A més, en la part sud de la parcel·la s’executa un edifici d’instal·lacions, on s’alberga la maquinària necessària per a proveir a tot l’edifici.

 

El disseny de la façana va ser resolt mitjançant una nova pell, realitzant el revestiment de la façana ventilada amb un acabat ceràmic per a millorar les prestacions energètiques de l’edifici, prestant especial importància a l’assolellament de les diferents àrees hospitalàries, així com modernitzar la imatge del centre. La conjunció entre disseny i tecnologia per a aconseguir el màxim benestar per al pacient i la sostenibilitat de l’edifici.

DATA: 2012
LOCALITZACIÓ: Ciudad Real