Hospital General Universitari De Collado Villalba

Arquitectura hospitalària

  • Hospitals

Funcionalitat, disseny i innovació per a fer frontels nous reptes de la salut.

L’any 2010 assumim l’encàrrec de projectar i construir l’Hospital General Universitari de Collado Villalba, amb les màximes de construir un edifici de baix impacte en l’entorn natural de la Serra Nord de Madrid i alhora que promogui la salut dels seus ocupants ja siguin pacients o personal sanitari. Totes dues característiques van ser impulsades i reeixides gràcies a la introducció de solucions innovadores. I per això ENERO va rebre el Premi *Design & *Health *International *Academy (*Highly *Commended) en 2013.

 

Desenvolupem un edifici compacte, de 69.000 m2, amb la intenció de contribuir en la millora del pacient des de la seva entrada a l’hospital, i optimitzar el flux circulatori de pacients i professionals. La distribució atén els diferents circuits i recorreguts assistencials en funció de les necessitats (consultes mèdiques, proves diagnòstiques, tractament o hospitalització) que ha de rebre cadascun dels pacients, de manera que les àrees d’admissió i consultes se situen a l’entrada, i –en canvi– la zona d’urgències o els blocs quirúrgics i d’hospitalització es troben al seu extrem oposat. Entre aquests dos pols se situen així mateix les àrees de diagnòstic i tractament que donen servei a les diferents àrees.

 

El centre hospitalari està integrat per 140 habitacions, 87 consultes i 9 quiròfans. Les distàncies estan calculades conformement a una escala humana, amb la intenció d’aconseguir la reducció dels temps de desplaçament en el seu interior alhora que s’aconsegueix una separació de les estances públiques i les privades, la qual cosa ha possibilitat una millor gestió assistencial del pacient.

 

Un dels objectius principals d’ENERO és el de facilitar la *sosteniblitat dels hospitals, així com del sistema sanitari en el seu conjunt, i per això projectem un edifici de baix impacte mediambiental. La utilització de materials locals i eficients va ser bàsica per a aprofitar els valors intangibles de l’entorn, aconseguint al mateix temps una integració òptima amb el paisatge, assoliment que repercuteix en última instància en la millora de l’experiència del pacient, els seus familiars i dels professionals del centre.

 

L’edifici de l’hospital reprodueix la serra granítica de l’entorn, en un joc estètic en el qual a la pell dura s’afegeix una altra tova, de mampares de vidre i claraboies, per a obtenir un espai interior lleuger i transparent, protegit i mimetitzat amb l’entorn per fora. Els terrats van ser dissenyats per a crear una zona enjardinada i accessible on els pacients i els seus familiars puguin gaudir d’un ambient amable i de l’entorn natural.

 

El 86% de l’edifici aprofita la llum natural, alhora que aposta per les energies renovables, aconseguint un estalvi de fins al 30% d’energia i aigua. A més es va dur a terme la reutilització de materials procedents del moviment de terres, i la reforestació de més de 2.200 arbres d’espècies autòctones, elements que permeten qualificar a l’Hospital General Universitari de Collado Villalba com una edificació on la sostenibilitat i la humanització de l’espai són prioritaris.

DATA: 2013
LOCALITZACIÓ: Collado Villalba, Madrid