Hospital Quirónsalud Córdoba

Arquitectura hospitalària

  • Hospitals

Disseny, benestar i adaptació a l’entorn.

L’any 2018 va quedar finalitzada la construcció del centre hospitalari del grup Quirónsalud a la ciutat de Còrdoba, una veritable fita a la ciutat gràcies a la seva arquitectura singular. Un projecte de gran complexitat a causa de l’existència de restes arqueològiques de l’època islàmica a la parcel·la de construcció. Per mitjà d’un procés i estudi previ igualment complex, vam oferir una resposta basada en el disseny i la innovació a aquest conflicte.

 

L’Hospital de Còrdoba segueix una estratègia constructiva clara: inserir el conjunt de l’edificació en la trama urbana circumdant, tenint en compte una premissa de primer ordre, la preexistència de restes arqueològiques de l’època islàmica en la parcel·la.

 

El conjunt hospitalari, que ocupa una superfície de 18.650 m2, està format per dos volums que responen a dos paquets programàtics: zona amb ingrés que conté el bloc tècnic i l’hospitalització (el bloc de major grandària de planta i altura) i zona ambulatòria (de menor grandària). Compta amb 115 llits, 7 quiròfans, una área de diagnòstic per la imatge amb 1 sala de radiologia vascular i hemodinàmica, 2 sales d’endoscòpia, TAC, ressonància, i 8 sales de raiología convencional; 1 sala de fecundació in vitro i 3 unitats de part.

 

Aquests dos volums es disposen en dues alineacions diferents. El primer, mantenint l’alineació amb la trama de la ciutat moderna; i el segon, en un gest cap a les restes arqueològiques de la ciutat islàmica. En el gir provocat per a solapar tots dos volums, es generen l’entrada principal, pel costat frontal, i l’entrada a urgències pel costat posterior.

 

Interiorment els dos volums es perforen per a generar dos grans patis, al voltant dels quals es disposa el programa sol·licitat, i constitueix un recurs lumínic. La construcció de l’edifici s’executa a través de juntes seques, a excepció de l’estructura principal realitzada en formigó armat. Com a element distintiu extern, una gelosia metàl·lica, a manera de segona pell que embolica l’edificació, matisa la llum i proporciona unes condicions energètiques òptimes, millorant l’eficiència tèrmica de l’edifici gràcies al control de la llum solar, fent de tamís de la llum natural. La pell exterior està conformada per una gelosia d’alumini en tons bronze i daurat de geometria triangular, a manera d’evolució tecnològica de l’arquitectura mudèjar, per a modular la llum solar cap a l’interior. La pell interior se separa de l’estructura interna per a atorgar a l’edifici un tancament tèrmic.

 

En conjunt l’Hospital Quirónsalud de Còrdoba és un edifici dotat de qualitat espaial que ajusta el seu complex programa funcional, amb un disseny d’espais que milloran l’experiència del pacient i els resultats en la seva salut durant el procés assistencial, afavorint una recuperació més ràpida. A més de ser un edifici sostenible, clar exemple de l’hospital del segle XXI.

 

A més de ser un edifici sostenible, és clar exemple de l’hospital del segle XXI. El projecte va rebre la “Menció d’Honor” a la 12a edició dels prestigiosos premis Yuanye, organitzats pel mitjà xinès Global Design. Un reconeixement que premia l’excel·lència en el disseny arquitectònic i urbanístic mundial.

DATA: Juny 2018
LOCALITZACIÓ: Córdoba