Remodelació Integral De L’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz

Arquitectura hospitalària

  • Hospitals

Un repte constant per adequar-se als actuals reptes.

ENERO ha estat l’encarregat de redactar els plans directors de l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz de Madrid des de l’any 2009, desenvolupant l’ambiciosa remodelació integral d’un dels centres hospitalaris més importants de la ciutat i un edifici emblemàtic del centre de Madrid. L’objectiu final és aconseguir una imatge unitària i homogènia del gran complex hospitalari, aconseguint la renovació i modernització de tot el conjunt, per a afavorir el benestar dels usuaris l’eficiència i sostenibilitat de l’edifici, dotant a la ciutat d’un centre hospitalari concorde a les seves exigències i necessitats.

 

L’edifici constituïa una clara metàfora del que el creixement de la ciutat i l’entrada en el segle XXI produeix en els edificis que presten un servei hospitalari. L’elevada demanda a la qual es veu sotmès aquest hospital degut al seu enclavament geogràfic en el centre de la ciutat, feia indispensable l’ampliació de la seva superfície. Igual que resultava necessària la modernització de la seva infraestructura per a adequar la tecnologia utilitzada als estàndards de qualitat fixats per la Comunitat de Madrid, i aconseguir convertir aquest gran centre en un hospital del segle XXI, en el qual el benestar dels usuaris, la tecnologia, la sostenibilitat de l’edifici i la seva eficiència siguin els elements prioritaris.

 

El procés implica la reforma de totes les seves àrees, posant especial èmfasi en les unitats indispensables com els accessos, les consultes, les hospitalitzacions, els quiròfans, els laboratoris de recerca, les sales de medicina nuclear, etc. El procés s’està duent a terme en etapes. Entre els anys 2009 i 2014 es va realitzar la remodelació del 50% de la superfície de l’hospital, permetent l’augment en un 30% del nombre de llits. La segona etapa, iniciada en 2014, i encara en curs, planteja una ambiciosa ampliació de la superfície en un 20% del total del centre, la qual cosa suposarà un nou increment en el nombre de llits d’un 33%

 

Les actuacions dutes a terme per ENERO fins avui, han suposat una millora substancial de l’eficiència i la dinàmica habitual de l’hospital, la qual cosa suposa la projecció d’aquest edifici cap al futur. Gràcies a les intervencions realitzades i al bon funcionament de l’hospital, s’ha aconseguit que els índexs de satisfacció dels usuaris estiguin actualment per sobre del 95%.

DATA: Obra en curs
LOCALITZACIÓ: Madrid