Concurs per a l’Hospital Universitari La Paz

Arquitectura hospitalària

  • Hospitals
  • I+D

La complexitat d’adaptar una icona hospitalària al futur de la ciutat.

L’Hospital Universitari La Paz és un dels hospitals més grans d’Espanya, i una autèntica icona per a la ciutat de Madrid, més encara en la nova etapa que la ciutat està duent a terme amb la seva expansió cap al nord. Per això, l’any 2019 el nostre estudi d’arquitectura, ENERO, va presentar a concurs el seu projecte per a les obres de reforma integral del Complex Hospitalari Universitari de la Pau, a causa de la nostra extensa experiència en projectes hospitalaris i la nostra manera diferencial d’afrontar projectes de gran complexitat.

 

El projecte presentat es basava en tres idees principals. Primer, en la resolució del complex repte de convertir l’antic edifici en un nou mantenint l’activitat del dia a dia de l’hospital. La segona idea proposada va ser la d’afavorir les connexions amb l’entorn, i finalment ens vam proposar realitzar un homenatge a l’estètica arquitectònica inicial de l’hospital, la torre circular del qual va suposar una autèntica revolució per a l’hospitalització en el temps de la seva construcció.

 

La proposta que contenia el complex pla funcional representava una oferta de màxima eficiència, a causa de la reducció i simplificació de les fases del projecte, mantenint la coherència total entre els elements constructiu, pressupostari i funcional. L’escomès en fases suposaria la convivència de l’antic complex amb les noves construccions, sent el principal comès el d’influir el menys possible en el funcionament dels serveis hospitalaris, evitant mudances intermèdies d’aquests. Això es duria a terme mitjançant l’articulació de processos complets, evitant demolicions o construccions parcials, abordant en primer lloc l’edifici que abans havia esgotat la seva vida útil, l’Hospital General, i buscant sempre l’afavoriment de l’experiència del pacient i la comoditat dels professionals sanitaris.

 

L’Hospital Universitari la Pau es troba en un lloc clau en les actuacions del nou desenvolupament de la ciutat de Madrid cap al nord. Per això la nostra proposta per a la reforma integral del complex hospitalari va ser la de crear un espai públic únic per a integrar en un sol àmbit les Cinc Torres i l’hospital, en la intersecció entre el carrer Sinesio Delgado i el nu nord de la M-30, obrint un nou accés cap a la ciutat mitjançant la concatenació d’espais verds i l’obertura de la parcel·la cap al sud i cap a l’oest, duent a terme el soterrament de la major part del trànsit rodat. També plantegem l’obertura i conversió en zona de vianants de la façana d’accés al passeig de la Castellana de l’hospital, i el tancament del costat nord per a protegir-se de la M-30.
La solució arquitectònica dels edificis del complex hospitalari es va fer mitjançant el disseny de set grans blocs d’orientació nord-sud, relacionats amb dues grans superfícies de circulació, una pública i una altra interna, sobre un pla general basat en un reticle de 8,10 x 8,10, que atorgués una resolució folgada a cadascuna de les unitats bàsiques de l’hospital. Sobre aquests sòcols se sobreposaria una trama hexagonal composta per nuclis verticals de forma circular que conformessin els edificis d’hospitalització.
Els blocs, separats per patis, estarien ordenats de menor a major complexitat de tractament, per a afavorir els fluxos de circulació interna, començant amb l’àrea ambulatòria, seguida de la zona de diagnòstic i finalment la de tractament. El gran corredor intern seria la connexió de totes les unitats, per mitjà d’un eix vertebrador desdoblegat en dues circulacions per a poder segregar els fluxos i no barrejar-los, suposant un punt de suport de totes les unitats que escometessin en ell. El gran vestíbul públic donaria accés a les unitats del sòcol i a les unitats d’hospitalització a diferents nivells mitjançant nuclis verticals . En aquest espai ideem el desenvolupament d’un programa combinat de zones verdes, botigues, quioscos, etc, a manera de carrer cobert on els colors, les textures, l’art i la música acompanyés l’entrada cap a l’hospital.

DATA: Concurs
LOCALITZACIÓ: Madrid